cena wody i ścieków, taryfy opłat

Prices of water and wastewater. Prix ??de l'eau et des eaux usées. Los precios de agua y aguas residuales. Die Preise für Wasser und Abwasser.
Ostatnia aktualizacja
2014-09-18 23:25:57
Forum Dyskusyjne Wodociągów Polskich


Cena wody i ścieków - Ząbki

Miasto : Ząbki   (mazowieckie)  
Ludność : 26937
Nazwa : Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Ząbkach Spółka z o.o.
 
Adres : ul. Wojska Polskiego 10, 05-091 Ząbki
Telefon : 022 781-68-18    Telefon awaryjny : 512-103-145    606-275-536

Taryfa 2014 dla Ząbki

Okres : 2014 obowiązuje od 2014-09-01 do 2015-08-31
TaryfaCenaCena Brutto
Nettoz 8% VAT
123
Woda [zł/m3]
Gospodarstwa domowe  6,01 zł6,49 zł
Pozostali odbiorcy  6,06 zł6,54 zł
Ścieki [zł/m3]
Gospodarstwa domowe  7,99 zł8,63 zł
Pozostali odbiorcy  7,95 zł8,59 zł
 
Cena średnia woda6,04 zł 
Cena średnia ścieki7,97 zł 
Opłaty stałe (abonamentowe) [ zł/okres ] CenaCena Brutto
Nettoz 8% VAT
123
Za usługę odczytu wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego / kwartał  4,03 zł4,35 zł
Za usługę odczytu wodomierza dodatkowego , mierzącego ilość wody bezpowrttnie zużytej / kwartał  4,85 zł5,24 zł
Za rozliczenie należności za ilość dostarczonej wody lub ilość odprowadzonych ścieków / kwartał  7,75 zł8,37 zł
Za utrzymanie w gotowości urządzeń wodociągowych dla gospodarstw domowych - wodomierz DN 15;20  3,19 zł3,45 zł
Za utrzymanie w gotowości urządzeń wodociągowych dla gospodarstw domowych - wodomierz DN 25;32  7,34 zł7,93 zł
Za utrzymanie w gotowości urządzeń wodociągowych dla gospodarstw domowych - wodomierz DN 40;50  21,37 zł23,08 zł
Za utrzymanie w gotowości urządzeń wodociągowych dla gospodarstw domowych - wodomierz DN 65;80  53,27 zł57,53 zł
Za utrzymanie w gotowości urządzeń wodociągowych dla gospodarstw domowych - wodomierz DN 100;125  127,60 zł137,81 zł
Za utrzymanie w gotowości urządzeń wodociągowych dla gospodarstw domowych - wodomierz DN 150;200  319,00 zł344,52 zł
Za rozliczenie należności za ilość odporwadzonych ścieków / kwartał  7,75 zł8,37 zł
Za utrzymanie w gotowości urządzeń kanalizacyjnych dla gospodarstw domowych - wodomierz DN 15;20  7,06 zł7,62 zł
Za utrzymanie w gotowości urządzeń kanalizacyjnych dla gospodarstw domowych - wodomierz DN 25;32  16,24 zł17,54 zł
Za utrzymanie w gotowości urządzeń kanalizacyjnych dla gospodarstw domowych - wodomierz DN 40;50  47,30 zł51,08 zł
Za utrzymanie w gotowości urządzeń kanalizacyjnych dla gospodarstw domowych - wodomierz DN 65;80  117,90 zł127,33 zł
Za utrzymanie w gotowości urządzeń kanalizacyjnych dla gospodarstw domowych - wodomierz DN 100;125  282,40 zł304,99 zł
Za utrzymanie w gotowości urządzeń kanalizacyjnych dla gospodarstw domowych - wodomierz DN 150;200  706,00 zł762,48 zł
Uwagi :
*.Doc / *.Pdf Taryfy Uchwała Nr LVIII / 547 / 2014 Rady Miasta Ząbki z dnia 22 lipca 2014 r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
[ Zgłoś błąd na stronie ]     [ Pokaż na mapie google ]     [Powrót]
Copyright © 2008 - 2014 Poprawny CSS! Valid XHTML 1.0 Strict