Kto ustala ceny wody?

Chyba nikt z nas nie lubi podwyżek. Niestety ale z roku na rok praktycznie wszystkie produkty drożeją. Głównie ma to związek z inflacją czyli dodrukowywaniem pieniądza. Cena wody z roku na rok jest co raz droższa. Jednak jak to jest że w Dąbrowie Górniczej cena wody wynosi 6,86 zł, a w Białej Podlaskie 2,17 zł?. Kto za tym ustala cenę wody oraz skąd się bierze ta różnica?

Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków

Zgodnie artykułem 20 wyżej wymienionej ustawy, to przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne ustalają taryfę za zaopatrzenie w wodę. Następnie taryfy muszą zostać zweryfikowane przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Jeśli wszystko jest zgodę z ustawą to następuje zatwierdzenie projektu taryfy.

Dlaczego ceny wody tak się różnią?

Jak to się dzieje że w jednym mieście cena wody jest prawie dwa razy droższa niż w innym? Na cenę wody wpływa sporo czynników, takich jak skąd ona jest pobierana, czy trzeba ją przefiltrować oraz jak daleko jest to źródła wody.

Leave a Comment