cena wody i ścieków, taryfy opłat

Prices of water and wastewater. Prix ??de l'eau et des eaux usées. Los precios de agua y aguas residuales. Die Preise für Wasser und Abwasser.
Ostatnia aktualizacja
2014-09-14 19:21:32
Forum Dyskusyjne Wodociągów Polskich
Cena wody i ścieków - Kutno

Miasto : Kutno   (łódzkie)  
Ludność : 47267
Nazwa : Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.
 
Adres : ul. Przemysłowa 4, 99-300 Kutno
Telefon : 024 253-33-20   024 254-74-61    Telefon awaryjny : 024 254-29-46   

Taryfa 2014 dla Kutno

Okres : 2014 obowiązuje od 2014-05-01 do 2015-04-30
TaryfaCenaCena Brutto
Nettoz 8% VAT
123
Woda [zł/m3]
Gospodarstw domowych oraz na cele socjalno-bytowe  2,66 zł2,87 zł
Przemysł spożywczy i farmaceutyczny  2,70 zł2,92 zł
Pozostałych odbiorcy  2,73 zł2,95 zł
Ścieki [zł/m3]
Ścieki bytowe  3,94 zł4,26 zł
Ścieki przemysłowe - o zawiesinie do 200 mg/dm3 i średnim wskaźniku ChZT - do 3000 mgO2 /dm3  5,74 zł6,20 zł
Ścieki przemysłowe - o zawiesinie do 200 mg/dm3 i średnim wskaźniku ChZT - powyżej 3000 mgO2 /dm3 do 4000 mgO2 /dm3  7,13 zł7,70 zł
Ścieki przemysłowe -o zawiesinie do 200 mg/dm3 i średnim wskaźniku ChZT - powyżej 4000 mgO2 /dm3 do 5000 mgO2 /dm3  8,52 zł9,20 zł
Ścieki przemysłowe -o zawiesinie do 200 mg/dm3 i średnim wskaźniku ChZT - powyżej 4000 mgO2 /dm3 do 6000 mgO2 /dm3  9,94 zł10,74 zł
 
Cena średnia woda2,70 zł 
Cena średnia ścieki7,05 zł 
Uwagi :
*.Doc / *.Pdf Taryfy Uchwała Nr XLVII/441/14 Rady MIasta Kutno w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i za zbiorowe odprowadzanie ścieków.
[ Zgłoś błąd na stronie ]     [ Pokaż na mapie google ]     [Powrót]
Copyright © 2008 - 2014 Poprawny CSS! Valid XHTML 1.0 Strict